Ouderbijdrage

Ouderbijdrage
Er wordt jaarlijks een ouderbijdrage gevraagd.
Het betreft een bijdrage voor het schoolfonds en een bijdrage voor de jaarlijkse schoolreis.

Schoolfonds
De schoolfondsbijdrage is op vrijwillige basis. Uit het schoolfonds worden allerlei activiteiten betaald, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst enz. Er wordt momenteel een bijdrage gevraagd van € 25,00 per kind per jaar. Op de algemene ouderavond wordt jaarlijks bekeken of dit bedrag aangepast dient te worden. Na de jaarvergadering krijgt u een verzoek tot betaling.

Schoolreis
Het schoolreisgeld bedraagt € 40,00 per kind per jaar.
Op de algemene ouderavond wordt jaarlijks bekeken of dit bedrag aangepast dient te worden. Na de jaarvergadering krijgt u een verzoek tot betaling.
Een deel van het schoolreisgeld wordt gereserveerd voor de meerdaagse schoolreis in groep 8. Bij niet deelname aan het schoolreisje vindt een overboeking plaats naar het volgende schooljaar. Bij b.v. een eventuele verhuizing wordt het restbedrag gerestitueerd.

© 2020 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden