Communicatie

We vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders van onze leerlingen. Er is niemand die uw kind beter kent dan u. We informeren u zoveel mogelijk over de ontwikkelingen op school. Hoe wij dat doen leest u op deze pagina.

Kennismakingsgesprek

In het begin van het jaar organiseren we een kennismakingsgesprek voor de groepen 1 t/m 7. U kunt dan kennismaken met de (nieuwe) leerkracht(en) van uw kind(eren) en het geeft de mogelijkheid (nogmaals) de belangrijkste informatie omtrent uw kind te delen.


Informatieavond

Voor groep 8 staat in het begin van het schooljaar een informatieavond op de planning. Hier worden ouders geïnformeerd over het tijdspad en werkwijze omtrent het laatste jaar richting het Voortgezet Onderwijs.  


Gesprek met de leerkracht

Als u de leerkracht van uw kind wilt spreken, dan kan dat altijd na schooltijd. Wilt u een langer gesprek, maak dan even een afspraak.


Rapportbespreking

Tweemaal per jaar organiseren we een rapportbespreking. De gesprekken vinden plaats voordat het rapport mee naar huis gaat.


Nieuwsbrief

Eén keer per maand komt er een nieuwsbrief uit. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie over rapportbesprekingen, ouderavonden, schoolreizen, enzovoorts. Leerlingen kunnen hier ook een bijdrage aan leveren. We plaatsen de Nieuwsbrief op de website en op Social Schools.

 

Social Schools

Social Schools is een online communicatie-platform dat voor alle betrokkenen overzicht brengt in de communicatie en onder andere berichten, enquêtes en een jaarkalender ondersteunt.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden