Uitgangspunten

Op 't Eenspan leren de kinderen zelfstandig hun werk te plannen en op de juiste manier uit te voeren. De leerlingen wordt geleerd verantwoordelijkheid voor hun werk te dragen en ook daarover verantwoording af te leggen. Voor zover nodig wordt er binnen de groepen gedifferentieerd; dus omgaan met verschillen tussen verschillende leerlingen.

Het zelfstandig werken begint al bij de kleuters, waarbij per week diverse werkjes afgemaakt moeten worden. Kleuters werken met takenbord.In groep 3 wordt gewerkt met het takenbord "Veilig leren lezen" en in een later stadium worden de taken met pictogrammen op het bord aangegeven. In de groepen 4, 5 en 6 wordt gewerkt met een dagtaak. In groep 6 wordt geleidelijk overgestapt op en twee- en later drie dagen taak. In groep 7 en 8 wordt met een weektaak en een taakblad gewerkt.De leerkrachten werken volgens het directe instructiemodel en maken gebruik van de instructietafel.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden